More photos from Round 6 GEICO AMA Idaho EnduroCross

ruiz1116794
ruiz1117148
ruiz1117312
ruiz1117357
ruiz1117497
ruiz1117917
ruiz1117948
ruiz1118108
ruiz1118195
ruiz1118226
ruiz1118254
ruiz1118284
ruiz1118427
ruiz1118435
ruiz1118483
ruiz1118492
ruiz1118517
ruiz1118717
ruiz1118722
ruiz1118731
ruiz1119058

Photos by Drew Ruiz