Monday Kickstart: White Bros. World Vet Championship